KS Dolenja vas - Namera za sklenitev najemne pogodbe
Sprejmete piškotke?
By OpenGlobal
Namera za sklenitev najemne pogodbe 


Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas, na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), objavlja  


 


NAMERO SKLENITVE NAJEMNE POGODBE


 


 


Predmet namere je sklenitev neposredne najemne pogodbe za oddajo v najem del objekta Dolenja vas 88, ki stoji na zemljišču parc. št. 706/3 k.o. Dolenja vas, stavba št. 144 k.o. Dolenja vas.


Predmet namere je sklenitev neposredne najemne pogodbe z zainteresirano osebo.


Vse dodatne informacije v zvezi z namero so vam na voljo na sedežu Krajevne skupnosti Dolenja vas, Dolenja vas 53, 8270 Krško oziroma po telefonu pri Goranu Udovču (tel. št. 041 282 019).


 


Dolenja vas, 31.3.2016 


Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas


 


 


 


 


 


 


  
Naprej >
Dobrodošli! arrow Dobrodošli! arrow Namera za sklenitev najemne pogodbe