KS Dolenja vas - Dobrodošli!
Sprejmete piškotke?
By OpenGlobal
Dobrodošli! 


Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas, na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), objavlja  


 


NAMERO SKLENITVE NAJEMNE POGODBE


 


 


Predmet namere je sklenitev neposredne najemne pogodbe za oddajo v najem del objekta Dolenja vas 88, ki stoji na zemljišču parc. št. 706/3 k.o. Dolenja vas, stavba št. 144 k.o. Dolenja vas.


Predmet namere je sklenitev neposredne najemne pogodbe z zainteresirano osebo.


Vse dodatne informacije v zvezi z namero so vam na voljo na sedežu Krajevne skupnosti Dolenja vas, Dolenja vas 53, 8270 Krško oziroma po telefonu pri Goranu Udovču (tel. št. 041 282 019).


 


Dolenja vas, 31.3.2016 


Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas


 


 


 


 


 


 


  

 

 

Spoštovani!

Krajevna skupnost Dolenja vas se preko te spletne strani vključuje v sodobni svet.

Želja Sveta Krajevne skupnosti je, da s tem načinom pripomoremo k hitrejši in širši obveščenosti javnosti  o dogodkih in prireditvah, prav tako boste spoznali utrip življenja našega kraja, delovanje društev, zgodovino in znamenitosti naselij v naši krajevni skupnosti.

SVET KS DOLENJA VAS 

 


 

Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas, na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), objavlja  

 

NAMERO SKLENITVE MENJALNE POGODBE

Predmet namere je sklenitev neposredne najemne pogodbe za oddajo v najem objekta Dolenja vas 88 s pripadajočim zemljiščem, ki stoji na zemljišču parc. št. 706/3 k.o. Dolenja vas, stavba št. 144 k.o. Dolenja vas.

Predmet namere je sklenitev neposredne najemne pogodbe z zainteresirano osebo.

Vse dodatne informacije v zvezi z namero so vam na voljo na sedežu Krajevne skupnosti Dolenja vas, Dolenja vas 53, 8270 Krško oziroma po telefonu pri Goranu Udovču (tel. št. 041 282 019).

 

Dolenja vas, 23.6.2014 

Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas

 


VABILO

  

Krajevna skupnost Dolenja vas tudi v letošnjem letu vabi, da se nam priključite pri čiščenju našega okolja. Pomladanska čistilna akcija bo potekala v soboto 5. aprila 2014, ob 09.00 uri. Zbirna mesta so sledeča:

·         parkirišče večnamenskega doma Dolenje vas, kontaktna oseba Zvonko Bogovič (GSM 051 222 855) – Dolenja vas;

·         križišče pri Jamniku, kontaktna oseba Janez Špiler (GSM 031 668 675) – Libna;

·         mlekarna Pesje, kontaktna oseba Martin Trampuš (GSM  041 853 302) - Pesje;

·         avtobusna postaja Stari Grad, kontaktna oseba Andrej Žitnik (GSM 031 647 779) – Stari Grad

Na zbirnih mestih se bomo dogovorili o poteku akcije, razdelili bomo tudi vrečke. Po končanem čiščenju bomo pobrane smeti zložili ob ekološke otoke oziroma v kontejnerja, ki bosta postavljena na parkirišču večnamenskega doma v Dolenji vasi.

 

 

Krajevna skupnost Dolenja vas  


 

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLENJA VAS 15.8.2011

 

 kopija od mix 028

 

 

Več o prazniku v foto galeriji...

 

 

 

 
Dobrodošli!